Platformy startowe dla nowych pomysłów – wystartował kompleksowy program wspierania startupów, w ramach Programu Polska Wschodnia 2014-2020

Wsparcie młodej przedsiębiorczości w takim zakresie i na taką skalę nie było jeszcze realizowane w naszym kraju.

Platformy startowe dla nowych pomysłów to złożone przedsięwzięcie. Oprócz bezpośredniego wsparcia młodych ludzi (do 800 tys. zł na dojrzały pomysł biznesowy), zakłada wykreowanie ekosystemu startupowego – przyjaznego otoczenia dla prowadzenia i rozwijania innowacyjnych pomysłów, tworzonego przez ośrodki innowacji, uczelnie, władze miast, przedsiębiorców oraz inwestorów.

Realizacja programu ma przeciwdziałać zjawisku „drenażu mózgów” i migracji zarobkowej młodych i wykształconych ludzi a także sprzyjać zachęceniu do powrotu/ przyjazdu do Polski Wschodniej. Program ma również niwelować bariery powstrzymujące młodych przed zakładaniem w makroregionie własnych przedsiębiorstw typu startup.

programy_startowe_1

Cel szczegółowy działania:

większa liczba innowacyjnych przedsiębiorstw typu startup w Polsce Wschodniej

Oczekiwane rezultaty:

 • stworzone zostaną w makroregionie warunki sprzyjające powstawaniu i rozwijaniu innowacyjnych i technologicznych MŚP (typu startup)
 • niwelowanie barier powstrzymujących młodych ludzi przed zakładaniem firm w makroregionie
 • zwiększenia w makroregionie udziału firm działających w sektorach wysokich/średnich technologii

W działaniu 1.1. POPW przeprowadzony zostanie pilotaż, mający na celu przetestowanie założonego modelu realizacji Platform startowych dla nowych pomysłów oraz identyfikację dodatkowych rozwiązań, które będą mogły być wykorzystane w trakcie dalszego wdrażania POPW.

Alokacja: 200 mln euro (z czego 20 mln to alokacja przeznaczona na pilotaż)

Dla kogo?

Wsparcie skierowane jest przede wszystkim do absolwentów i studentów ostatnich lat studiów z całego kraju, ale nie tylko, którzy mają pomysł na innowacyjny biznes i chcą uruchomić firmę w Polsce Wschodniej.

Jak to działa?

Program wsparcia startupów realizowany będzie w ramach dwóch poddziałań:

1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów – ośrodki innowacji (parki naukowo-technologiczne, inkubatory technologiczne) wyłonione w drodze konkursu (nabór trwał od 29 września do 27 listopada 2015 r., pula konkursu wyniosła blisko 25 mln zł) będą pełnić rolę tzw. animatorów „Platform startowych” i stworzą kompleksowy program akceleracji innowacyjnych startupów.

Program obejmie:

 • przeprowadzenie naboru i oceny pomysłów biznesowych zgłoszonych przez osoby do 35 r.ż. – podstawowym kryterium oceny pomysłów będzie ich innowacyjność oraz możliwość osiągnięcia komercyjnego sukcesu. Wspierane będą pomysły, które prowadzić będą do wprowadzenia na rynek przez dane przedsiębiorstwo nowego lub znacząco ulepszonego produktu występującego na rynku w odniesieniu do jego charakterystyki lub przeznaczenia.
 • zapewnienie najlepszym pomysłodawcom, którzy zakwalifikowali się do programu, indywidualnego wsparcia – pomysłodawcy przystąpią do tworzenia własnego przedsiębiorstwa. Po jego rejestracji, już jako Startupowcy otrzymają niezbędną pomoc w udoskonaleniu swojej koncepcji pod kątem rynkowym, tak by w rezultacie wypracować odpowiedni model biznesowy dla swojej firmy.

Wsparcie obejmie:

 • opiekę w formie branżowego mentoringu (indywidualne oraz grupowe sesje mentoringowe);
 •  specjalistyczne usługi niezbędne do przeprowadzenia prac nad rozwojem zgłoszonego pomysłu biznesowego, np. usługi techniczne, technologiczne, inżynieryjne, marketingowe, wzornicze, prawne;
 • pomoc w przygotowaniu modelu biznesowego (weryfikowanie kanałów sprzedaży, badania marketingowe, wsparcie organizacyjne, itp.).
 • dostęp do stanowiska pracy.

1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej

Startupy, które będą gotowe do wejścia na rynek ze swoim produktem lub usługą, będą mogły ubiegać się nawet o 800 tys. zł bezzwrotnej dotacji na rozwój swojej firmy.

 • termin naboru: czerwiec 2016 r. – lipiec 2017 r.
 • pula konkursu: 58,8 mln zł

Platformy_startowe_mapa

Animatorzy Platform Startowych

Hub of talents
Program akceleracji koordynowany przez Białostocki Park Naukowo-Technologiczny na terenie Białegostoku, Olsztyna, Elbląga, Ełku, Suwałk i Łomży. Program zakłada przekształcenie co najmniej 30 pomysłów biznesowych w produkty oraz usługi, które z powodzeniem będą konkurować na rynku.

Wśród inicjatyw przygotowanych przez Platformę warto wyróżnić Cykle inkubacji, które odbędą się w 5 miastach. Ich uczestnicy będą mogli liczyć na szereg udogodnień przygotowanych przez władze lokalne. Dzięki współpracy z dużymi przedsiębiorstwami, młodzi przedsiębiorcy zostaną wyposażeniu również w wiedzę z zakresu wykorzystania technologii teleinformatycznych.

Do współpracy przy realizacji programu inkubacji zaangażowanych zostało ponad 50 podmiotów, w tym jednostki samorządu terytorialnego, uczelnie wyższe, fundusze kapitałowe, sieci aniołów biznesu, samorządy gospodarcze, klastry, instytucje otoczenia biznesu oraz duże przedsiębiorstwa.

TechnoparkBiznesHub
Program akceleracji koordynowany przez Kielecki Park Technologiczny na terenie Kielc, Rzeszowa i Stalowej Woli. Z kompleksowego wsparcia skorzysta aż 60 startupów, które zostaną zakwalifikowane do projektu. Dzięki indywidualnej ścieżce inkubacji minimum połowa z nich będzie gotowa do wejścia na rynek z innowacyjnym produktem.

Oprócz palety usług prawnych, marketingowych, księgowych czy podatkowych, Platforma TechnoparkBiznesHub przygotowała dla młodych przedsiębiorców m.in. prowadzony we współpracy z miastem Kielce program Soft landing for startups oferujący pomoc w znalezieniu mieszkania, szkoły, przedszkola i lekarza czy Kartę Młodego Przedsiębiorcy zapewniającą system atrakcyjnych zniżek. Dodatkowo, każdy startup otrzyma szansę, by zaprezentować swój pomysł w tzw. Strefie Startupu utworzonej specjalnie do tego celu na terenie Targów Kielce S.A.

Ekosystem zbudowany wokół Platformy TechnoparkBiznesHub tworzy kilkanaście instytucji, w tym uczelnie wyższe, fundusze inwestycyjne, regionalne izby gospodarcze, sieci aniołów biznesu, stowarzyszenia przedsiębiorców oraz duże firmy.

Connect
Program akceleracji koordynowany przez Lubelski Park Naukowo-Technologiczny na terenie Lublina, Zamościa, Świdnika, Tarnobrzegu. Dzięki profesjonalnemu wsparciu przygotuje ponad 60 startupów gotowych do wejścia na rynek.

Wśród wielu inicjatyw ułatwiających start w biznesie szczególnie inspirujące dla młodych przedsiębiorców będą: Karta Biznes Benefit w Lublinie uprawniająca do korzystania z atrakcyjnych ulg oraz zwolnień, a także możliwość udziału w dwóch programach: Szef oraz Ścieżka VC, które pomogą w zdobyciu szerokich kontaktów oraz wiedzy niezbędnej w tworzeniu modelu biznesowego.

Ekosystem zbudowany wokół Platformy tworzy 40 instytucji, w tym inkubatory przedsiębiorczości, fundusze Venture Capital, samorządy terytorialne, fundusze pożyczkowe, uczelnie wyższe, a także inne instytucje otoczenia biznesu z całego terenu województwa lubelskiego oraz północno-zachodniej części województwa podkarpackiego.

Dodaj komentarz

Przejdź do paska narzędzi