4 kwietnia mija termin na zgłaszanie innowacyjnych projektów do KIC InnoEnergy

Firmy pragnące zaoferować innowacyjne rozwiązanie w dziedzinie zrównoważonej energii mogą jeszcze zdążyć ze zgłoszeniem przed terminem – 4 kwietnia 2016 r.

KIC InnoEnergy jest platformą wspierającą innowacje w sektorze zrównoważonej energii w całej Europie, ogłosiła w styczniu „Nabór na składanie innowacyjnych wniosków na rok 2016”. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa już wkrótce, gdyż wszystkie propozycje muszą być złożone do 4 kwietnia 2016 r.

Tegoroczny „Nabór KIC InnoEnergy”, skierowany do firm europejskich – startupów, przedsiębiorstw z sektora MŚP lub większych firm, które realizują innowacyjne projekty w dziedzinie zrównoważonej energii na etapie badawczo-rozwojowym – spotkał się z pozytywnym odzewem.

Na „Nabór KIC InnoEnergy” odpowiedziały już 492 innowacyjne firmy z całej Europy, zgłaszając zainteresowanie udziałem w konkursie. Ponadto, na dwa webinaria organizowane w celu wyjaśnienia zasad udziału w programie zarejestrowało się ponad 500 chętnych, co świadczy o znaczeniu tego przedsięwzięcia dla społeczności innowatorów w dziedzinie energetyki.

Po oficjalnym zakończeniu przyjmowania zgłoszeń 4 kwietnia 2016 r., najbardziej obiecujący wnioskodawcy zostaną poproszeni o przedstawienie swoich propozycji dwóm komisjom oceniającym KIC InnoEnergy. Kandydaci, których propozycje zostaną przyjęte, ogłoszeni zostaną 31 maja i rozpoczną wtedy wspólnie z KIC InnoEnergy działania zmierzające do wprowadzenia swoich innowacji na rynek.

Diego Pavia, dyrektor naczelny KIC InnoEnergy, powiedział:

„Tworzenie innowacji w dziedzinie zrównoważonej energii jest obecnie jeszcze ważniejsze niż kiedykolwiek dotąd. Przed światem stoi potrójne wyzwanie – musimy zredukować emisję zanieczyszczeń, znaleźć alternatywy dla malejących zasobów paliw kopalnych i zapewnić dostawy energii bez uszczerbku dla bezpieczeństwa.

Organizowany przez KIC InnoEnergy konkurs na najlepsze innowacyjne rozwiązania zainspirował wiele uwieńczonych sukcesem przedsięwzięć. W minionych latach wybieraliśmy najbardziej obiecujące koncepcje i dzięki pomocy sieci specjalistów KIC InnoEnergy widzimy teraz, jak te innowacje rozwijają się i dojrzewają do tego, aby przyczynić się do znacznych postępów na rynku energetycznym.

Otwierając się obecnie na wspieranie nowych produktów i rozwiązań w sektorze zrównoważonej energii, wysyłamy komunikat do europejskiej społeczności innowatorów: Dołączcie do nas! Wykorzystajcie tegoroczną okazję, aby przeobrazić swoją koncepcję w rynkową rzeczywistość”.

KIC InnoEnergy współpracuje już ze zwycięzcami poprzednich edycji programu, pomagając im wprowadzić innowacje na rynek. Jednym z przykładów jest Kastrion – niezależny system monitorowania stanu elektrycznych i mechanicznych elementów układów napędowych turbin wiatrowych. Działający w obszarze: energia odnawialna.

Marzena Wojtas z firmy EC Systems powiedziała:

  „KIC InnoEnergy to więcej niż tylko anonimowa jednostka finansująca. Mamy wsparcie w zakresie praw własności intelektualnej i możemy korzystać z pomocy specjalistów i omawiać z nimi potencjał rynkowy naszych projektów – jest to bardzo ważne podczas realizacji projektu. Oni naprawdę skupiają się na ostatecznym produkcie i są rzeczywiście zainteresowani wprowadzeniem nowych rozwiązań na rynek.

Wsparcie ze strony KIC InnoEnergy polega na bardzo rozległych konsultacjach i współdziałaniu. Dzięki zaangażowaniu KIC InnoEnergy byliśmy w stanie stworzyć innowacyjny produkt, który jest teraz elementem naszej oferty”.

KIC

 Więcej informacji dot. projektu Kastrion znajduje się tutaj: https://cip.kic-innoenergy.com/case_studies.html

 Aby dołączyć do tegorocznych uczestników konkursu i nie stracić okazji do wprowadzenia na rynek swojej innowacji w dziedzinie zrównoważonej energii, prosimy zgłosić swoje zainteresowanie tutaj: https://cip.kic-innoenergy.com/

Więcej informacji o zasadach udziału w programie można także znaleźć na naszych bezpłatnych webinariach. Zarejestrować można się tutaj:

http://www.engerati.com/companies/kic-innoenergy/12511#tabscontent-2

Dodaj komentarz

Przejdź do paska narzędzi