Rusza Akademia Start & Up – projekt wspierający polską przedsiębiorczość

Tylko w minionym roku w Polsce powstało ponad 340 000 indywidualnych działalności. Podobne dane dotyczą poprzednich trzech lat. Większość z tych firm potrzebuje lub będzie potrzebowała realnego wsparcia w pokonywaniu wyzwań związanych z zarządzaniem, finansowaniem oraz umacnianiem pozycji firmy na rynku. Transfer takiej wiedzy zapewnia Akademia Start & Up, której organizatorzy podpisali dzisiaj, na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, porozumienie o ścisłej współpracy w tworzeniu i rozwijaniu projektu.

Akademia Start & Up skierowana jest do przedsiębiorców, którzy rozpoczynają lub prowadzą swoją działalność nie dłużej niż 5 lat. Celem strategicznym projektu jest wpływ na jakość zarządzania mikro, małymi oraz średnimi przedsiębiorstwami, który przyniesie wymierne efekty w formie dynamicznego rozwoju tych przedsiębiorstw zarówno w obszarze wdrożenia innowacyjnych rozwiązań, jak i osiąganego wyniku finansowego, co docelowo wpłynie na rozwój całej gospodarki. Współorganizatorami pierwszej edycji Akademii Start & Up są Uniwersytet Śląski w Katowicach, APAX Consulting Group oraz Independent Economic Experts’ Institute.

Współpraca z otoczeniem biznesowym jest niezwykle ważna dla naszej uczelni. Decyzja o współtworzeniu Akademii Start & Up daje naszym przedsiębiorczym studentom oraz absolwentom przestrzeń do zdobywania wiedzy od praktyków z wieloletnim, bogatym doświadczenie, która pozwoli im lepiej budować pozycję swojej firmy czy działalności gospodarczej. – powiedział prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, Rektor Uniwersytetu Śląskiego.

Pierwsza edycja Akademii Start & Up realizowana będzie w Katowicach na Uniwersytecie Śląskim od połowy kwietnia 2016 r. do końca czerwca 2017 r. W jej rocznym programie przewidziane są wykłady oraz warsztaty m.in. z zakresu poszukiwania źródeł finansowania, efektywnego wykorzystania zasobów finansowych oraz skutecznego inwestowania, a także nabycia lub wzmocnienia umiejętności w kierowaniu wszystkimi obszarami zarządzania mikro, małym i średnim przedsiębiorstwem.

Kreatywne myślenie oraz zdolność generowania innowacyjnych rozwiązań to warunki sine qua non w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Ale warto zaznaczyć, że nie jedyne. Program Akademii Start & Up został tak stworzony, aby młodzi przedsiębiorcy po rocznym udziale w projekcie wyszli wyposażeni zarówno w umiejętności twarde jak i miękkie. Czerpiemy tu z naszego praktycznego doświadczenia pracy dla około 2000 startupów w przeciągu ostatnich kilku lat wspartego unikalną metodyką rozwoju organizacyjnego „Growing Pains™”, na bazie której powstało wielu globalnych liderów w poszczególnych branżach. Połączenie tych dwóch światów kompetencyjnych daje szansę na lepsze zarządzanie firmą, skuteczniejsze działanie i sprawniejsze funkcjonowanie w polskiej gospodarce. – podsumował Dariusz Brzeziński, Prezes Zarządu APAX Consulting Group.

Tworząc Akademię Start & Up oprócz wiedzy merytorycznej przekazywanej uczestnikom chcieliśmy dać im możliwość współpracy z doświadczonymi przedsiębiorcami. Stąd pomysł na Program Mentoringowy, czyli indywidualne wsparcie młodych przedsiębiorców oraz Festiwal Innowacyjnych Pomysłów, podczas którego spotykają się uczestnicy Akademii Start & Up oraz firmy zainteresowane merytorycznym lub finansowym wsparciem rozwoju przedsiębiorczości.- powiedziała dr Urszula Wiśniewska, Partner Zarządzający Independent Economic Experts’ Institute. – Wierzymy, że taka formuła będzie źródłem inspiracji i wielu ciekawych relacji.

 

akademia_start&up

Do Akademii Start & Up można zapisać się wypełniając formularz zgłoszeniowy umieszczony na: www.ieei.eu/akademia-start-n-up. Zapisy trwają do 15 kwietnia br. do godz. 24:00.

Partnerami Strategicznymi Akademii Start & Up są: Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej przy Związku Banków Polskich.

Akademię Start & Up swoim patronatem objął Marszałek Województwa Śląskiego.

 

 

Dodaj komentarz

Przejdź do paska narzędzi