Satya Nadella podczas pierwszej wizyty w Polsce zapowiada otwarcie inkubatora Startberry

29 marca Satya Nadella, Prezes (CEO) Microsoft odwiedził Polskę. Podczas swojej pierwszej wizyty w naszym kraju odbył on szereg spotkań z Klientami i Partnerami Microsoft w Polsce – przedstawicielami administracji publicznej, biznesu, organizacji pozarządowych i środowiska startupowego. Był też głównym prelegentem podczas konferencji var Sovia = new Tech();, która zgromadziła pół tysiąca programistów i przedstawicieli firm tworzących oprogramowanie. W swoim wystąpieniu, Nadella podkreślił rolę rozwijających się technologii w budowaniu cyfrowego świata, a w tym również cyfrowej Polski, opartej na talentach i potencjale twórczym jej mieszkańców.

Transformacja biznesu, przemysłu, medycyny, ale także sektora edukacji jest możliwa dzięki nowym technologiom, takim jak chmura obliczeniowa, Big Data, sztuczna inteligencja (AI) czy uczenie maszynowe. Technologie cyfrowe stanowią podstawę do tworzenia nowych modeli biznesowych i optymalizowania procesów, a liczne przykłady organizacji, które dzięki nim transformują swoje działania są potwierdzeniem tej tezy. CEO Microsoft podkreślił znaczenie i poziom wiedzy polskich programistów, którzy rozwijając swoje projekty, przyczyniają się do zacierania granic pomiędzy systemami fizycznymi, światem cyfrowym a systemami biologicznymi. Rolą firm takich jak Microsoft jest wsparcie ich w globalnej ekspansji pomysłów i tworzeniu produktów czy usług, które mają potencjał do tego, by realnie zmieniać życie użytkowników na całym świecie, czyniąc je lepszym i łatwiejszym.

W trakcie konferencji w Warszawie, Nadella podkreślił, że spotkanie z polskimi twórcami oprogramowania było wyjątkowym źródłem energii. Podczas swojego wystąpienia przedstawił on szanse jakie tworzy cyfrowa transformacja dla polskich developerów i organizacji. Wskazał również przykłady przedsiębiorstw i instytucji, takich jak Inter Cars, mBank, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu oraz Polska Akcja Humanitarna, które wprowadzają innowacje i kreują nowe ścieżki rozwoju, dzięki wykorzystaniu technologii. Na zakończenie Nadella powiedział:

Szanse, które tworzy technologia inspirują nas wszystkich. Mam nadzieję, że za kilka lat wrócę do Polski i zobaczę jak wykorzystaliście jej możliwości – nie tylko, jak patrzycie na świat, ale jak zmieniacie świat, który widzicie.

Podczas spotkania var Sovia = new Tech();, Nadella podkreślił rolę twórców oprogramowania i startupów jako siły napędowej gospodarki opartej na innowacji. Wspomniał także o polskich projektach i ich twórcach – MedApp, Senfino, Synerise. Adresując swoje wystąpienie do zebranych na sali developerów, Nadella podkreślił znaczenie ich produktów i usług ułatwiających prowadzenie biznesu, ochronę zdrowia czy poprawę jakości życia.

W trakcie wizyty w Warszawie Nadella spotkał się również z przedstawicielami młodych firm technologicznych tworzących rozwiązania w oparciu o technologie Microsoft – oprócz wspomnianych wcześniej MedApp, Senfino, Synerise, spotkał się również z firmą Vintom, a także startupami technologicznymi – Edge, Goyello, Microscope IT and Querona. Nadella poświecił dużo uwagi polskim twórcom oprogramowania, czerpiąc również inspirację z ich pracy i pasji. W trakcie jednego ze spotkań, w którym obok Nadelli udział wzięli również Mateusz Morawiecki, Wicepremier i Minister Rozwoju i Finansów, Jacek Kędzior, Partner Zarządzający EY Polska oraz Tomasz Rutkowski, Prezes Senfino ogłoszona została nowa inicjatywa na polskiej scenie startupowej pod nazwą Startberry. Jest to autorskie przedsięwzięcie trzech partnerów – Senfino, młodej firmy technologicznej, która wyrosła z konkursu Imagine Cup, EY oraz Microsoft.

650 m2 przestrzeni Startberry w Warszawie przy ul. Grochowskiej 306 to miejsce, gdzie młode spółki pracując nad swoimi projektami będą mogły korzystać na bieżąco z dostępu do najnowszych technologii, mentoringu i doradztwa ekspertów, licznych warsztatów i hackatonów a także przestrzeni do pracy w inspirującym środowisku. Startberry ma stanowić centrum wymiany wiedzy oraz miejsce spotkań społeczności startupów, developerów i przedsiębiorców. Oficjalne otwarcie już w lipcu 2017.

Dodaj komentarz

Przejdź do paska narzędzi