Prowadzenie biznesu w Polsce ma być prostsze. Firmy skorzystają ze 100 nowych ułatwień, które zostały zapowiedziane w Planie na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Bardziej przyjazna administracja, łatwiejsze odzyskiwanie wierzytelności i łagodniejsze przepisy prawa – to niektóre z ułatwień, jakie przewiduje zaproponowany przez resort rozwoju pakiet dla przedsiębiorców.

Read more
Przejdź do paska narzędzi